เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรเพิกถอนทะเบียนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส
พลังท้องถิ่นควบคุมสารพิษ
กระทรวงสาธารณสุขรุกเกษตรฯยกเลิกการใช้สารพิษอันตรายร้ายแรง
พลังท้องถิ่นควบคุมสารพิษ หยุดฉีดยาฆ่าหญ้า
กระทรวงสาธารณสุขรุกเกษตรฯยกเลิกการใช้สารพิษอันตรายร้ายแรง สิ้นสุดสมญานามประเทศ แผ่นดินอาบสารพิษ กระทรวงสาธารณสุขรุกเกษตรฯยกเลิกการใช้สารพิษอันตรายร้ายแรง

Thai-PAN Highlights

ตามที่บริษัทซินเจนทาได้เผยแพร่ข่าวสารเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนนโยบาย...
อ่าน 259 ครั้ง
จับตา 30 วันอันตราย ! ความพยายามในการเปลี่ยน “แผ่นดินอาบสารพิษ” ให้เป็น “ประเทศไทยปลอดภัย”...
อ่าน 1,955 ครั้ง
ไทยแพนเปิดเผยผลการตรวจสอบสารพิษตกค้างรอบที่ 2 ประจำปี 2559 พบผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 56%(...
อ่าน 57,701 ครั้ง

สถานการณ์พื้นที่

"นายสุเมธ บุญยก" นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงที่ประกาศหยุดฉีดสารเคมีกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาล...
อ่าน 752 ครั้ง

สถานการณ์ต่างประเทศ

1. การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสหรัฐ...
อ่าน 5,040 ครั้ง
ชื่อสารเคมี ชื่อการค้า ตัวอย่าง ประเทศที่ห้ามผลิต/...
อ่าน 14,752 ครั้ง