เส้นทางสารพิษ
ไทยแพนเปิดเผยผลตรวจผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานมากเกินครึ่ง
รายงานผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ครั้งที่ 2-2559

Thai-PAN Highlights

ไทยแพนเปิดเผยผลการตรวจสอบสารพิษตกค้างรอบที่ 2 ประจำปี 2559 พบผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 56%(...
อ่าน 2,877 ครั้ง
การตรวจพบว่ามีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 6 ชนิดที่ถูกแบนไปแล้วและไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตกค้างถึง...
อ่าน 3,250 ครั้ง
การเข้ามาลงทุนปลูกและทำการค้ากล้วยหอมของกลุ่มทุนจีนในพื้นที่ อ.พญาเม็งราย จ....
อ่าน 2,352 ครั้ง

สถานการณ์พื้นที่

พันธ์เทพ  เพชรผึ้ง ประมวลเหตุการณ์รถชนซุ้มเก็บสารเคมีเกษตรริมถนนจังหวัดน่าน 19 มีนาคม 2556:...
อ่าน 3,559 ครั้ง

สถานการณ์ต่างประเทศ

1. การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสหรัฐ...
อ่าน 4,515 ครั้ง
ชื่อสารเคมี ชื่อการค้า ตัวอย่าง ประเทศที่ห้ามผลิต/...
อ่าน 12,658 ครั้ง