ผลการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างจากแปลงปลูกกล้วยจีน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
แนวทางการแก้ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตลอดห่วงโซ่การผลิตในพื้นที่ต้นน้ำ ระบบนิเวศ และประชาชนในพื้นที่
ไทยแพนเรียกร้องผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรแสดงความรับผิดชองหลังพบสาเหตุสารเคมีตกค้างเกิดมาตรฐานในสินค้า Q และ Organic Thailand

Thai-PAN Highlights

การเข้ามาลงทุนปลูกและทำการค้ากล้วยหอมของกลุ่มทุนจีนในพื้นที่ อ.พญาเม็งราย จ....
อ่าน 576 ครั้ง
เครือข่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช, 5 กรกฎาคม 2559 สืบเนื่องจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(...
อ่าน 373 ครั้ง

สถานการณ์พื้นที่

พันธ์เทพ  เพชรผึ้ง ประมวลเหตุการณ์รถชนซุ้มเก็บสารเคมีเกษตรริมถนนจังหวัดน่าน 19 มีนาคม 2556:...
อ่าน 3,180 ครั้ง

สถานการณ์ต่างประเทศ

1. การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสหรัฐ...
อ่าน 4,154 ครั้ง
ชื่อสารเคมี ชื่อการค้า ตัวอย่าง ประเทศที่ห้ามผลิต/...
อ่าน 11,031 ครั้ง