ปฏิบัติการ

หัวข้อ วันที่sort ascending ดู
กระดาษทดสอบสารพิษตกค้าง TP-1 2 Feb 2017 354 ครั้ง
พันธมิตรแห่งสารพิษ ? เบื้องหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสารเคมีของกรมวิชาการเกษตร 17 Aug 2012 2,420 ครั้ง
รายงานผลการตรวจผักในกรุงเทพมหานคร 15 Aug 2012 4,248 ครั้ง
เครือข่ายเกษตรทางเลือก และกลุ่มผู้บริโภค จี้กรมวิชาการเกษตรยกเลิกการใช้สารพิษ 4 ตัว ยันหากยังเห็นผลกำไรบริษัทอยู่เหนือสุขภาพและชีวิตของคนไทยจะฟ้องปปช.ตรวจสอบคอรัปชั่น 9 Aug 2012 3,181 ครั้ง
อันตราย! ตรวจพบเมโทมิล-คาร์โบฟูราน ‘สารเคมีก่อมะเร็ง’ ในผักของห้างดัง 11 Jul 2012 4,157 ครั้ง
ข้อมูลสนับสนุนการระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรง 4 ชนิด 7 Feb 2012 5,436 ครั้ง
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีการเกษตรยืนยันให้กรมวิชาการเกษตรยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารพิษร้ายแรง 4 ชนิด 8 Aug 2011 2,875 ครั้ง
Subscribe to ปฏิบัติการ