• วันอาหารโลก
  ประชาชนเรียกร้อง เจียไต๋ ซินเจนทา หยุดต่อทะเบียนสารเคมีเพื่อปกป้องคนไทย
  รายละเอียด
 • แถลง
  อย่าปล่อยให้ความเท็จมีอำนาจเหนือความจริง
  รายละเอียด
 • เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและจัดการเคลื่อนไหวที่หน้าศาลากลางกว่า 50 จังหวัด
  รายละเอียด
1. การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสหรัฐ กฎหมายควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของสหรัฐ (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act -FIFRA) ฉบับปรับปรุงปี 1988...
อ่าน 5,315 ครั้ง
ชื่อสารเคมี ชื่อการค้า ตัวอย่าง ประเทศที่ห้ามผลิต/ใช้ (แบน) ตัวอย่าง ประเทศที่ไม่ขึ้นทะเบียน คาร์โบฟูราน...
อ่าน 15,976 ครั้ง
ความสำเร็จของการแบนคาร์โบฟูราน ในอเมริกาเป็นอุทาหรณ์สำหรับการต่อสู้เพื่อระงับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยในช่วงปี 2554 และให้บทเรียนถึงความยากลำบากในการท้าทายอำนาจบรรษัทเคมีเกษตรระดับโลก ที่แม้แต่ EPA (...
อ่าน 3,967 ครั้ง
ล่าสุด กระทรวงเกษตรของจีน ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานบริหารการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ และกักกันสินค้า มีประกาศแผนการยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช พาราควอท (กรัมม็อกโซน)...
อ่าน 2,335 ครั้ง
ปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, กัมพูชา, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, เมียนมาร์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, ฟิลิปปินส์...
อ่าน 2,340 ครั้ง
 หลังมีผลการวิจัยที่ชี้ชัดถึงความแพร่หลายของการใช้สารเคมีอย่างผิดวิธีและ ผลกระทบอันร้ายแรงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการเกิดมะเร็งและความผิดปกติในเด็กเล็ก พร้อมกันนี้กำลังดำเนินการเพื่อแบนยาฆ่าแมลงอีก 2...
อ่าน 2,624 ครั้ง
Subscribe to Front page feed