ข้อมูลสถิติ

หัวข้อ วันที่sort ascending ดู
รายงานสรุปการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี พ.ศ.2559 22 Mar 2017 1,439 ครั้ง
รายงานสรุปการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี พ.ศ.2558 10 Aug 2015 4,912 ครั้ง
รายงานสรุปการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี พ.ศ.2557 10 Aug 2015 2,219 ครั้ง
รายงานสรุปการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี พ.ศ.2557 (มกราคม-กันยายน) 1 Feb 2015 2,309 ครั้ง
รายงานสรุปการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี พ.ศ.2556 15 Jan 2015 1,804 ครั้ง
รายงานสรุปการนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 (มกราคม - มิถุนายน) 10 Jan 2014 4,539 ครั้ง
รายงานสรุปการนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี พ.ศ. 2555 10 Jan 2014 2,219 ครั้ง
ผลการตรวจเมทิลโบรไมด์ตกค้างในข้าวสารยี่ห้อต่างๆในท้องตลาด 16 Jul 2013 2,319 ครั้ง
สถิติการตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเฝ้าระวัง 4 ชนิด ตกค้างเกินค่ามาตรฐาน (MRLs) ในผักส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป ปี 2552– ปัจจุบัน 26 Jul 2012 3,239 ครั้ง
รายงานสรุปการนาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี พ.ศ. 2554 26 Jul 2012 2,784 ครั้ง

Pages

Subscribe to ข้อมูลสถิติ