• เปิดเผยรายงานอัปลักษณ์
  เบื้องหลังมติอัปยศไม่แบนสารพิษร้ายแรง
  รายละเอียด
 • แถลงการณ์ เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง
  หลัง รมต.เกษตรรับข้อเรียกร้อง
  เครือข่าย 700 องค์กรยืนยันตั้งกรรมการอิสระ
  รายละเอียด
 • แถลงการณ์เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 369 องค์กร
  รายละเอียด

ที่

วันที่

ชื่อสาร

ปริมาณตกค้าง (mg/kg – ppm)

MRLs                     (mg/kg – ppm)

เกินค่ามาตรฐาน

ผัก/ผลไม้

ประเทศปลายทาง

1

04/06//2555

methomyl

0.074

0.02

7 เท่า

มะละกอดิบ ปนเปื้อนGMO

Finland

2

13/01/2555

carbofuran

0.45

0.02

22.5 เท่า

ถั่วในฝัก

Norway

3

06/01/2555

carbofuran

0.057

0.02

2.85 เท่า

ถั่วฝักยาว

Netherlands

4

methomyl

0.42

0.02

21 เท่า

5

31/10/2554

methomyl

0.068

0.02

3.4 เท่า

มะเขือ/มะเขือม่วง

Finland

6

25/10/2554

EPN

0.15

0.01

15 เท่า

ถั่วฝักยาว

Great Britain

7

methomyl

0.04

0.02

2 เท่า

8

carbofuran

0.04

0.02

2 เท่า

9

04/07/2554

carbofuran

0.36

0.02

18 เท่า

ผักกระเฉด

Netherlands

10

02/06/2554

carbofuran

0.91

0.02

45.5 เท่า

ผักชี

Netherlands

11

06/05/2554

carbofuran

0.059

 0.02

 2.95 เท่า

ถั่วฝักยาว

Norway

12

09/03/2554

methomyl

0.18

 0.02

 9 เท่า

มะละกอ

Finland

13

27/01/2554

methomyl

0.074

 0.02

 3.7 เท่า

มะละกอ

Netherlands

14

13/12/2553

methomyl

0.07

 0.02

 3.5 เท่า

มะเขือ/มะเขือม่วง

France

15

23/12/2553

carbofuran

0.11

 0.02

 5.5 เท่า

ถั่วฝักยาว

Great Britain

16

02/11/2553

carbofuran

0.85

 0.02

 42.5 เท่า

คะน้าอ่อน

Netherlands

17

29/10/2553

methomyl

0.07

 0.02

 3.5 เท่า

มะเขือ/มะเขือม่วง

France

18

29/09/2553

methomyl

0.03

 0.02

 1.5 เท่า

มะเขือ/มะเขือม่วง

Great Britain

19

02/09/2553

methomyl

0.3

 0.02

 15 เท่า

มะเขือ/มะเขือม่วง

Denmark

20

01/06/2553

carbofuran

0.079

 0.02

 3.95 เท่า

มะเขือ/มะเขือม่วง

Netherlands

21

11/05/2553

dicrotophos

1.24

 0.01

 124 เท่า

คะน้าจีน

Denmark

22

13/04/2553

dicrotophos

0.36

 0.01

 36 เท่า

บร็อคโคลี่

Denmark

23

01/04/2553

dicrotophos

0.11

 0.01

 11 เท่า

บร็อคโคลี่

Denmark

24

25/03/2553

dicrotophos

0.14

 0.01

 14 เท่า

บร็อคโคลี่

Denmark

25

10/03/2553

carbofuran

0.078

 0.02

 3.9 เท่า

ถั่วฝักยาว

Netherlands

26

01/03/2553

carbofuran

0.33

 0.02

 16.5 เท่า

บร็อคโคลี่

Finland

27

04/08/2552

EPN

0.052

 0.01

 5.2 เท่า

ถั่วฝักยาว

Great Britain

28

02/04/2552

EPN

0.83

 0.01

 83 เท่า

ถั่วฝักยาว

Netherlands

29

25/03/2552

EPN

0.11

 0.01

 11 เท่า

ถั่วฝักยาว

Great Britain

30

10/03/2552

carbofuran

0.1

 0.02

 5 เท่า

ผักบุ้ง

Netherlands

31

11/02/2552

EPN

0.59

 0.01

 59 เท่า

ถั่วฝักยาว

Great Britain

32

11/02/2552

EPN

0.16

 0.01

 16 เท่า

ถั่วฝักยาว

Great Britain

33

11/02/2552

EPN

0.01

 0.01

 1 เท่า

ถั่วฝักยาว

Great Britain

 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 จากระบบ  Rapid Alert System for Food and Feed,  European Union

 

ประเภทข้อมูล: