• ไทยแพนพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์สูงกว่าผักทั่วไป
    รายละเอียด
  • เครือข่ายแบนสารพิษเตรียมยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย 7 ธ.ค.นี้
    รายละเอียด
  • ไทยแพนแถลง
    มากกว่าครึ่งผักผลไม้มีสารกำจัดวัชพืชตกค้างเกินค่ามาตรฐาน
    รายละเอียด

มาตรวจสอบปริมาณสาเคมีตกค้างในผักที่วางขายในตลาดต่างๆ

แหล่งข่าว:

ที่มา: 
http://www.krobkruakao.com/video.php?type=videoDetail&video=43&path=12607&year=2012&month=08