• แถลงการณ์ เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง
  หลัง รมต.เกษตรรับข้อเรียกร้อง
  เครือข่าย 700 องค์กรยืนยันตั้งกรรมการอิสระ
  รายละเอียด
 • แถลงการณ์เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 369 องค์กร
  รายละเอียด
 • แถลงการณ์เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง
  เรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการวัตถุอันตราย แบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต
  โดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข
  รายละเอียด

มาตรวจสอบปริมาณสาเคมีตกค้างในผักที่วางขายในตลาดต่างๆ

แหล่งข่าว:

ที่มา: 
http://www.krobkruakao.com/video.php?type=videoDetail&video=43&path=12607&year=2012&month=08