• เครือข่ายแบนสารพิษเตรียมยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย 7 ธ.ค.นี้
  รายละเอียด
 • ไทยแพนแถลง
  มากกว่าครึ่งผักผลไม้มีสารกำจัดวัชพืชตกค้างเกินค่ามาตรฐาน
  รายละเอียด
 • วันอาหารโลก
  ประชาชนเรียกร้อง เจียไต๋ ซินเจนทา หยุดต่อทะเบียนสารเคมีเพื่อปกป้องคนไทย
  รายละเอียด

รายการระวังภัยฉลาดซื้อ วันที่ 10 ส.ค. 2555
สัมภาษณ์ เรื่อง สารเคมีตกค้างในผัก
โดย..กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา และ นพดล มั่นศักดิ์
ที่มา..http://www.rawangpai.com/home/program/buy-wise/


ที่มา: 
http://www.rawangpai.com/home/program/buy-wise/