อันตรายของสาร คลอโรพิคริน

ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

 

คลอโรพิคริน เป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่ใช้อบรมควันพืชผลทางการเกษตร บางครั้งใช้ร่วมกับสารรมควันตัวอื่นๆ มีผลตกค้างในพืชผลเกษตร ในน้ำและดิน

 

สารเคมีนี้เคยถูกใช้เป็นอาวุธเคมีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และเตรียมจะใช้ในสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นสารเคมีที่ผสมในแก๊สน้ำตา สำหรับปราบจลาจล

 

เมื่อฉีดพ่นจะปลดปล่อยสารพิษอื่นๆ ออกมา ได้แก่ nitrogen oxides, phosgene, nitrosyl chloride, chlorine, และ carbon monoxide

 

สารเคมีนี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทางการหายใจ การกิน และการดูดซึมเข้าผิวหนัง

เป็นสารเคมีที่สร้างความระคายเคืองสูงมาก ต่อปอด ดวงตา และผิวหนัง

 

ถ้าเข้าตา จะระคายเคือง ปวดและแสบตาอย่างมาก กระจกตาบวม กระจกตาลอก น้ำตาไหล

 

ถ้ากินจะทำให้มีรอยไหม้ที่ปาก ปวดท้อง อาเจียน ท้องร่วง หายใจลำบาก ปวดศีรษะ วิงเวียน ผิวหนังเขียวคล้ำ อาการระบบทางเดินอาหารจะยังคงอยู่นานหลายสัปดาห์

 

ถ้าสูดหายใจเข้าไปจะเกิดอาการเหนื่อยหอบ ไอ แน่นหน้าอก การได้รับเพียง 119 ส่วนในล้านส่วนเพียงสามสิบนาทีทำให้เสียชีวิตได้ จากภาวะปอดบวมน้ำ  ถ้าไม่เสียชีวิต และอาการทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อจะยังคงอยู่นานเป็นเดือน

 

เอกสารอ้างอิง

http://msds.chem.ox.ac.uk/CH/chloropicrin.html

National Institute for Occupational Safety and Health. Chloropicrin (PS): Lung Damaging Agent. Emergency Response Safety and Health Database, August 22, 2008.

Environmental Protection Agency"Restricted Use Products (RUP) Report: Six Month Summary List". Retrieved 1 December 2009