• เครือข่ายผู้บริโภค จี้ รมว.เกษตรฯ
  เร่งสั่งเพิกถอน ‘2 เคมีอันตราย’ ตามมติ ที่ประชุม
  หากชักช้าหวั่นสารพิษตกค้างในพืชผัก-สิ่งแวดล้อม ทำผู้บริโภคสุขภาพทรุด
  รายละเอียด
 • ดาวน์โหลด
  แบนเนอร์เครือข่ายต้านสารเคมีร้ายแรง
  แบบที่ 2
  รายละเอียด
 • ดาวน์โหลด
  แบนเนอร์เครือข่ายต้านสารเคมีร้ายแรง
  แบบที่ 1
  รายละเอียด

การตรวจพบว่ามีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 6 ชนิดที่ถูกแบนไปแล้วและไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตกค้างถึง 29 ตัวอย่าง  จากการสุ่มตรวจผักและผลไม้จำนวน 158 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 18.4% สะท้อนความล้มเหลวของผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรที่เพิ่งพ้นหน้าที่ไปอย่างชัดเจน ผลของการสุ่มตรวจและพบการตกค้างในผลผลิตสอดคล้องกับการคาดการณ์ของหลายฝ่ายที่เชื่อว่าขณะนี้มีสารพิษกำจัดศัตรูพืชผิดกฎหมายถูกจำหน่ายในร้านค้าต่างๆคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของสารเคมีที่ขายอยู่ทั้งหมด