• วันอาหารโลก
  ประชาชนเรียกร้อง เจียไต๋ ซินเจนทา หยุดต่อทะเบียนสารเคมีเพื่อปกป้องคนไทย
  รายละเอียด
 • แถลง
  อย่าปล่อยให้ความเท็จมีอำนาจเหนือความจริง
  รายละเอียด
 • เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและจัดการเคลื่อนไหวที่หน้าศาลากลางกว่า 50 จังหวัด
  รายละเอียด

"นายสุเมธ บุญยก" นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงที่ประกาศหยุดฉีดสารเคมีกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาล โดยปัจจุบันได้หันมาใช้การจ้างแรงงานแทน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนในเขตเทศบาล

"สันติชัย ชายเกตุ" ประธานกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมพัทลุง ซึ่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการของไทยแพนเพื่อเล่าให้ฟังปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารพิษกำจัดวัชพืชในชุมชนเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ยังได้ร่วมกับแขวงการทางพัทลุงหารือแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาฆ่าหญ้าในเขตทางหลวง โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา "นายสันติ วงศ์ยงศิลป์" ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุงได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงแล้วว่า แขวงการทางไม่มีนโยบายในการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในเขตทางหลวงแต่ประการใด โดยได้กำชับมิให้เจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าหญ้าโดยเด็ดขาด

นี่คือพลังของชุมชนในการจัดการปัญหาสารพิษกำจัดศัตรูพืชที่ควรได้รับการชื่นชม พลังท้องถิ่นจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประเทศไทยไม่ให้กลายเป็นแผ่นดินอาบยาพิษอีกต่อไป

ไทยแพนจะทำหนังสือขอบคุณทั้งสองหน่วยงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้านโยบายในระดับส่วนกลางที่มีความเห็นชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา: 
https://www.facebook.com/ThaiPesticideAlertNetwork/photos/a.275024029266462.47360.260995884002610/1122534287848761/?type=3&theater