โครงการในพื้นที่

หัวข้อ วันที่sort ascending ดู
เปิดรับบทคัดย่องานศึกษา/วิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประจำปี 2559 4 Oct 2016 542 ครั้ง
กำหนดการและรายละเอียด การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2559 4 Oct 2016 1,579 ครั้ง
วิดีโอบันทึกประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2558 11 Mar 2015 1,458 ครั้ง
กำหนดการและรายละเอียด การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2558 6 Mar 2015 3,732 ครั้ง
เปิดรับบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2558 5 Feb 2015 1,506 ครั้ง
วิดีโอบันทึกประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557 10 Mar 2014 1,330 ครั้ง
กำหนดการและรายละเอียด การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2557 6 Jan 2014 5,351 ครั้ง
กำหนดการและรายละเอียด การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2555 9 Nov 2012 2,756 ครั้ง
ประกวดคลิปวีดีโอ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน” 15 Aug 2012 5,347 ครั้ง
Subscribe to โครงการในพื้นที่