• แถลงการณ์ เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง
    หลัง รมต.เกษตรรับข้อเรียกร้อง
    เครือข่าย 700 องค์กรยืนยันตั้งกรรมการอิสระ
    รายละเอียด
  • แถลงการณ์เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 369 องค์กร
    รายละเอียด
  • แถลงการณ์เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง
    เรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการวัตถุอันตราย แบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต
    โดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข
    รายละเอียด