24 มีนา กาเปลี่ยนประเทศ

รวบรวมข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นโยบายด้านการเกษตรและอาหาร และท่าทีของพรรคการเมืองที่น่าสนใจต่อปัญหาการผูกขาด เพื่อเป็นพื้นฐานการตัดสินใจในการเลือกผู้เข้ามาบริหารประเทศ

นอกเหนือจากกาบัตรเลือกตั้ง ประชาชนต้องสร้างพลังอำนาจในการตรวจสอบขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนหน้าและหลังการเลือกตั้งไปพร้อมกันด้วย

วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันที่สามัญชนจะมีอำนาจเลือกอนาคตที่เราต้องการ

ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซท์/เพจของพรรคการเมือง หรือลิงค์ด้านล่าง ก่อนตัดสินใจเลือกพรรคใด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและข้อมูลพื้นฐานของพรรคการเมืองต่างๆได้ที่

https://elect.in.th/compare/ptp,dmc,fwp?policy
https://hilight.kapook.com/view/183676