Thai-PAN มูลนิธิชีววิถีและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จับมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกันแก้ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก

สืบเนื่องจากผลการตรวจผักที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN : Thailand Pesticide Alert Network) ร่วมกับนิตยสารฉลาดซื้อได้สุ่มตรวจ และมีการแถลงข่าวร่วมกันของคุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี และคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ถึงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักห้างและผักตรา Q ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) จึงเชิญทางมูลนิธิฯมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและกล่าวโทษห้าง/ผู้ประกอบการ แต่ทางมูลนิธิได้ปฏิเสธการกล่าวโทษและหารือเพิ่มเติมเพราะต้องการให้มีการแก้ปัญหาเรื่องสารเคมีฯตกค้างในเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
ทางบก.ปคบ. โดยมี
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รองผู้บังคับการ บก.ปคบ. เป็นประธานในการหารือครั้งนี้
พ.ต.อ.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้กำกับ 4 บก.ปคบ.
พ.ต.ท.ประเจต ภาพสมุทร พนักงานสอบสวน ผู้ชำนาญการ กองกำกับการ 4
และพ.ต.ท.วรทัศน์ วัฒนชัยนันท์ สารวัตร บก.ปคบ.
เห็นด้วยที่จะให้มีการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นจะเชิญ อย. สสส. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิชีววิถี และThai-PAN เข้าร่วมเป็นทีมทำงานและร่วมหารือกันในวันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. และในเวลา 15.00 น. ของวันเดียวกันก็จะแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือในครั้งนี้ แล้วหลังจากนั้นจะเชิญห้างและผู้ประกอบการ มาร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป