คาร์เบนดาซิม : ผลต่อระบบสืบพันธุ์ การตกค้างในผักผลไม้ และการจัดการใน ต่างประเทศ

ไทยแพน มีพันธกิจในการเชื่อมร้อยนักวิชาการจากสถาบันการศึ […]

วิกฤตปุ๋ยแพง คือ โอกาสในการฟื้นฟูดินด้วยอินทรีย์วัตถุ

วงเสวนา “ปุ๋ยแพง(ระบบเกษตรกรรมและอาหาร)ก็ไม่พัง” ชี้ปุ๋ […]

ส้มไทยสารพิษอื้อ ตรวจลูกไหนเจอลูกนั้น ซ้ำยังเจอคลอร์ไพริฟอส

ส้มที่มาจากการปลูกในประเทศจำนวน 41 ตัวอย่าง มีสารพิษตกค […]

ปลูกผักสนุกจัง

เด็กๆ รุ่นลูกหลานเรา เป็นเด็กแห่งศตวรรษที่ 21 ศตวรรษแห่ […]

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารรบกวนการทำงานของต่อมไรท่อ (EDCs) คู่มือสำหรับองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ และผู้กำหนดนโยบาย

EDCs ตามคำนิยามของสมาคมต่อมไร้ท่อหมายถึง “สารเคมีภายนอก […]

เตือนภัยหญิงตั้งครรภ์ หากสัมผัสไกลโฟเซต มีแนวโน้มอายุครรภ์สั้นลง

อย่างที่ทราบกันดีว่าไกลโฟเซตเป็นสารกำจัดวัชพืชที่ใช้กัน […]

ปิดฉากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำลายสมอง รัฐบาลไบเดนแบบคลอร์ไพริฟอส

เป็นข่าวใหญ่ในสื่อสหรัฐ เมื่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมของสหรั […]

แผนปลุกผี GMOs ในไทย ความพยายามของ Bayer เพื่อล้มแบนไกลโฟเซต

ข่าวความพยายามของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการชงข้อเสนอต่อคณะ […]

ไกลโฟเซตก่อมะเร็ง: ไบเออร์แพ้อุทธรณ์อีกคดี ในขณะที่ไทยยังขายเกลื่อน

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ในซานฟรานซิส […]

คลอร์ไพรีฟอส ทำลายสมองลูก

คอร์ทีวา (Corteva) หรือเดิมคือ ดาว-ดูปองท์ (DowDupont) […]