ข้อมูลสนับสนุนการระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรง 4 ชนิด

ตามที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551 ไ […]

ทางเลือก…ทางออกของเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการผลิต

การเคลื่อนไหวของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีการเกษตรที่ออกม […]

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีการเกษตรยืนยันให้กรมวิชาการเกษตรยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารพิษร้ายแรง 4 ชนิด

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีการเกษตรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ น […]

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร ปี 2554

รายชื่อเอกสาร  (เอกสารประกอบ)หมวดที่ 1 : สถานการณ์สารเค […]

เครือข่ายประชาสังคมหนุนรัฐเข้มขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเวลาที่ กม.กำหนด

เครือข่ายเกษตรกร องค์กรสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายผู้บริโภ […]

ไบโอไทยจับมือเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคหนุนกรมวิชาการเกษตรขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ไบโอไทยจับมือเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคหนุนกรมวิชาการ […]

ผลกระทบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพคนไทย

ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็ […]

ดีเดย์23ก.พ.ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินกรรมการวัตถุอันตรายมิชอบ

ศาลปกครองรับคำฟ้ององค์กรภาคประชาสังคม กรณีแต่งตั้งกรรมก […]

ฟ้องศาลปกครองสั่งถอนผู้ทรงฯคกก.วัตถุอันตราย

ประชาสังคมฟ้องศาลปกครองสั่งเพิกถอน ผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.ว […]

เครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีจี้รัฐแบน 4 สารเคมีการเกษตรสุดอันตราย

เครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีเกษตร ประเทศไทย (คสท) ชี […]