อันตรายของสาร คลอโรพิคริน

ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

คลอโรพิคริน เป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่ใช้อบรมควันพืชผลทางการเกษตร บางครั้งใช้ร่วมกับสารรมควันตัวอื่นๆ มีผลตกค้างในพืชผลเกษตร ในน้ำและดิน สารเคมีนี้เคยถูกใช้เป็นอาวุธเคมีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และเตรียมจะใช้ในสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นสารเคมีที่ผสมในแก๊สน้ำตา สำหรับปราบจลาจล เมื่อฉีดพ่นจะปลดปล่อยสารพิษอื่นๆ ออกมา ได้แก่ nitrogen oxides, phosgene, nitrosyl chloride, chlorine, และ carbon monoxide

 

สารเคมีนี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทางการหายใจ การกิน และการดูดซึมเข้าผิวหนังเป็นสารเคมีที่สร้างความระคายเคืองสูงมาก ต่อปอด ดวงตา และผิวหนัง ถ้าเข้าตา จะระคายเคือง ปวดและแสบตาอย่างมาก กระจกตาบวม กระจกตาลอก น้ำตาไหล ถ้ากินจะทำให้มีรอยไหม้ที่ปาก ปวดท้อง อาเจียน ท้องร่วง หายใจลำบาก ปวดศีรษะ วิงเวียน ผิวหนังเขียวคล้ำ อาการระบบทางเดินอาหารจะยังคงอยู่นานหลายสัปดาห์ ถ้าสูดหายใจเข้าไปจะเกิดอาการเหนื่อยหอบ ไอ แน่นหน้าอก การได้รับเพียง 119 ส่วนในล้านส่วนเพียงสามสิบนาทีทำให้เสียชีวิตได้ จากภาวะปอดบวมน้ำ  ถ้าไม่เสียชีวิต และอาการทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อจะยังคงอยู่นานเป็นเดือน

 

เอกสารอ้างอิง

http://msds.chem.ox.ac.uk/CH/chloropicrin.html

National Institute for Occupational Safety and Health. Chloropicrin (PS): Lung Damaging Agent. Emergency Response Safety and Health Database, August 22, 2008.

Environmental Protection Agency“Restricted Use Products (RUP) Report: Six Month Summary List”. Retrieved 1 December 2009