ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556

เป็นการนำประกาศบัญชีรายชื่อทั้งหมดที่เคยออกประกาศไปแล้วมารวมไว้ในฉบับเดียวกัน

ปรับปรุงจากรูปแบบเดิมโดยเพิ่มคำอ่านชื่อสารเคมีเป็นภาษาไทยและวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษ และแยกบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/125/6.PDF