ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารรบกวนการทำงานของต่อมไรท่อ (EDCs) คู่มือสำหรับองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ และผู้กำหนดนโยบาย

EDCs ตามคำนิยามของสมาคมต่อมไร้ท่อหมายถึง “สารเคมีภายนอก
(ที่ไม่ใช่สารธรรมชาติ) หรือสารผสม ที่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของ
ฮอร์โมนในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง” ขณะที่ฮอร์โมนก็คือสารเคมีธรรมชาติที่
ผลิตขึ้นจากเซลล์ภายในต่อมไร้ท่อที่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

นับเป็นเรื่องที่มีเหตุผลน่าเชื่อถืออย่างยิ่งในการที่จะตั้งข้อสงสัยว่า
การผลิตและการใช้สารเคมีที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะยี่สิบปีที่ผ่านมานี้
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรคและความผิดปกติในเด็ก
รวมถึง
โรคและปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของผู้ชาย เช่น ภาวะอัณฑะไม่ลงถุง
หรือที่
เรียกกันว่า “โรคทองแดง” (Cryptorchildsm)
ภาวะรูเปิดท่อปัสสาวะต่ำกว่าปกติ
(Hypospadia)
โรคมะเร็งอัณฑะ (testicular cancer)
ภาวะที่เด็กผู้หญิงมีประจำ
เดือนเร็วผิดปกติ
ตลอดจนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งสมอง
และโรคพฤติกรรม
ทางประสาทผิดปกติ

ผู้เขียน: แอนเดรีย ซี. กอร์, เดวิด ครูวส์, โลเร็ตตา แอล. โดน,มิเชล ลา เมอร์ริลล์, ฮีเทอร์ พาซิซาล, เอมี่ โซตส,

ผู้แปลและ เรียบเรียง: สุวรรณา จิตประภัสสร์, สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, ดลฤดี คร่ำในเมือง,

(ธันวาคม 2557)