เกษตรกรอเมริกา ฟ้องซินเจนทา พาราควอตก่อโรคพาร์กินสัน

สื่อหลายสำนักในสหรัฐได้เปิดเผยว่า การฟ้องร้องกรณีพาราควอตก่อพาร์กินสันครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ประชาชนกว่าหนึ่งแสนคนได้ร่วมกันฟ้องไบเออร์-มอนซานโต้กรณีราวด์อั้พก่อมะเร็ง จนเจ้าของผลิตภัณฑ์เตรียมเงินชดใช้ความเสียหายรวมมูลค่ากว่าสามแสนล้านบาท

โดยเกษตรกรรายแรกที่ได้รับการเปิดเผยชื่อ Terry Runyon ซึ่งป่วยเป็นพาร์กินสัน หลังจากผสมและฉีดพ่นพาราควอตติดต่อกันมานานหลายทศวรรษ คดีนี้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงรัฐอิลลินอยส์ใต้ ในคำฟ้องระบุว่า ผู้ผลิตซึ่งได้แก่ซินเจนทาและเชฟรอนไม่ได้แจ้งคำเตือนอย่างเพียงพอต่อเกษตรกร และผู้ได้รับสัมผัสเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคพาร์กินสัน

Runyon พบว่า ตนเองถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์คินสันมื่อปี 2018 ซึ่งขณะนั้นเขาอายุ 65 ปี เนื่องจากได้รับพาราควอตติดต่อกันมานาน Runyon ทำงานในฟาร์มของครอบครัวมาตั้งแต่ปี 1972 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2018 โดยฉีดพ่นด้วยตนเองและฉีดพ่นโดยแทรคเตอร์ตามข้อกำหนดตามกฎหมายในช่วงหลัง

จากสถิติ มีคนอเมริกันมากถึง 500,000 คนป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน และมีผู้ป่วยรายใหม่ มากถึงปีละ 50,000 ราย การศึกษายุคหลังในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา พบงานตีพิมพ์เป็นจำนวนมากที่พบความเชื่อมโยงระหว่างพาร์กินสันกับเกษตรกรกับพาราควอต

บทความในปี 2009 ของ American Journal of Epidemiology (Costello, et al.) พบว่าการสัมผัสกับ Paraquat ในรัศมี 1,600 ฟุตจากบ้านจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคพาร์คินสันถึง 75 เปอร์เซ็นต์

การศึกษาในปี 2011โดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐ พบว่าผู้ที่สัมผัสกับพาราควอตมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคพาร์คินสันประมาณ 2.5 เท่าหรือ 250 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาเซลล์ของมนุษย์ (Pezzoli 2013) แสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับ Paraquat ในระดับต่ำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่เลียนแบบผลของพาร์กินสัน

ในปี 2014 การทบทวนเภสัชวิทยาและพิษวิทยาประจำปีพบว่า ผู้ที่ใช้พาราควอตมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคพาร์คินสันมากกว่าคนทั่วไปถึงสองเท่า การวิจัยในช่วงหลังยังพบว่า บุคคลที่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมบางอย่างอาจมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคพาร์คินสันมากขึ้นถึง 11 เท่าหลังจากได้รับสารพาราควอต

ขณะนี้ สำนักงานทนายความจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้เกษตรกรหรือผู้รับสัมผัสพาราควอตยื่นฟ้องซินเจนทา ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมฟ้องเป็นจำนวนมาก

สำหรับในประเทศไทย คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติให้แบนพาราควอตแล้ว แต่บริษัทซินเจนทาและกลุ่มผู้สนับสนุนพาราควอตกำลังยื่นฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนมติดังกล่าว

ลิงค์ข่าว