ปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของไทยอยู่อันดับไหนของโลก

ถ้าไม่เอาข้อมูลย้อนหลังเมื่อ 28 ปีเอามาอ้าง หรือเอาประเทศเล็กๆ 4-5 ประเทศซึ่งมีพื้นที่เกษตรเล็กกว่าเกาะภูเก็ตหลายเท่ามาเปรียบเทียบ : ) คงต้องยอมรับความจริงว่า นอกเหนือจากปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแต่ละปีของประเทศไทยสูงติดอันดับ 6 ของโลกแล้ว เมื่อวัดการใช้สารเคมีต่อพื้นที่เกษตรกรรม ของประเทศที่มีพื้นที่เกษตรกรรม 30 อันดับแรกของโลกแล้ว ปริมาณการใช้สารพิษของประเทศเรายังอยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้วยเช่นกัน
 
โดยการใช้สารเคมีของเราอยู่ที่ระดับ 4.11 กิโลกรัมสารออกฤทธิ์ต่อแฮกตาร์ รองจากบราซิล อิตาลี จีน เวียดนาม ฝรั่งเศส และ อาร์เจนตินา แต่มากกว่าประเทศอื่นๆอีก 23 ประเทศ ที่มีพื้นที่ประมาณ 9 ล้านแฮกตาร์อย่างโรมาเนีย อิตาลี โคลอมเบีย จนถึงประเทศที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเกิน 100 ล้านแฮกตาร์ อย่าง อินเดีย จีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา
 
ส่วนประเทศเพื่อนบ้านที่มีการใช้สารเคมีเยอะแบบเดียวกับเรา เช่น เวียดนาม นั้น จริงๆแล้วปริมาณการใช้สารเคมีต่อประชากรของเขายังน้อยกว่าเราประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ไม่นับความพยายามของรัฐบาลเวียดนามที่ตั้งเป้าลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลง และการเดินหน้าแบนสารเคมีร้ายแรงหลายชนิดที่ประเทศไทยยังอนุญาตให้ใช้อยู่ เป็นต้น
 
ส่วนในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 เรายังไม่เห็นการตั้งเป้าหมายเรื่องการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมเลย
 
ในขณะที่อียูประกาศเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้สัดส่วนอย่างน้อย 25% ของพื้นที่เกษตรของทวีปภายในปี 2530 และญี่ปุ่นประกาศเป้าหมายเดียวกันแต่จะใช้เวลานานกว่านั้น ทั้งนี้เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นทิศทางใหญ่ของโลก