เตือนภัยหญิงตั้งครรภ์ หากสัมผัสไกลโฟเซต มีแนวโน้มอายุครรภ์สั้นลง

อย่างที่ทราบกันดีว่าไกลโฟเซตเป็นสารกำจัดวัชพืชที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและส่งผลกระทบต่อผู้หญิง โดยงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2556 พบว่าไกลโฟเซตสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดพึ่งพาฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ในปริมาณที่ต่ำมากและเป็นช่วงที่พบได้ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสารไกลโฟเซตระดับต่ำทำให้เซลล์มะเร็งที่ไวต่อเอสโตรเจนเพิ่มจำนวนขึ้น 5-13 เท่า

งานวิจัยล่าสุดสะท้อนว่าหญิงที่สัมผัสกับสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตมีแนวโน้มที่จะอายุครรภ์สั้นลงและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวของทารก อ้างอิงการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2021 ในวารสาร Environmental Research โดยเข้าร่วมกับกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก เพื่อสำรวจความเสี่ยงต่อสุขภาพของการสัมผัสไกลโฟเซตระหว่างตั้งครรภ์

นักวิจัยทดสอบตัวอย่างปัสสาวะจากกลุ่มสตรีมีครรภ์ 163 คนในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย, วอชิงตัน, มินนิโซตา, และนิวยอร์ก “พวกเขาตรวจพบไกลโฟเซต 94 %” และ “พบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับไกลโฟเซตกับการอายุครรภ์ที่สั้นลง”

สอดคล้องกับงานวิจัยที่เดิมที่รวมสตรีมีครรภ์ 71 คนในรัฐอินเดียนาในปี 2018 ซึ่งพบว่ามากกว่า 90 % มีไกลโฟเซตในปัสสาวะ ส่งผลให้ผู้ที่มีระดับไกลโฟเซตสูง “มีแนวโน้มที่จะอายุครรภ์สั้นกว่ากำหนด” และเกิดความท้าทายด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น หายใจลำบาก และส่งผลต่อระดับสติปัญญาเมื่อทารกเมื่อโตขึ้น หนักที่สุดคือโอกาสการเสียชีวิตของทารกในบางเคส

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคนแรก Corina Lesseur ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขของโรงเรียนแพทย์ Icahn ของ Mount Sinai เตือนเกี่ยวกับข้อจำกัดของการศึกษาใหม่ที่ค่อนข้างเล็กซึ่งเน้นที่ช่วงเวลาเดียวและไม่ได้ระบุแหล่งที่มาเฉพาะ เธอกล่าวว่าการวิจัยเพิ่มเติมมีความจำเป็นเพื่อยืนยันผลลัพธ์ในกลุ่มประชากรที่มากขึ้น และเพื่อยืนยันผลกระทบเพิ่มเติมต่อการตั้งครรภ์และสุขภาพของทารก

นอกจากนี้ การศึกษาจาก ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ พบว่าไกลโฟเซตเป็นอีกหนึ่งสารปราบศัตรูพืชที่สามารถผ่านจากมารดาไปสู่ตัวอ่อนในครรภ์ได้ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่าไกลโฟเซตสามารถผ่านจากมารดาไปสู่ตัวอ่อนในครรภ์ 49-54% และพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความเสี่ยงรับสารไกลโฟเซตมากกว่าคนทั่วไป 11.9 เท่า

ท้ายที่สุด เมื่อประเด็นสิทธิผู้หญิงก็สำคัญเท่าเทียบเท่ากับผลกระทบจากไกลโฟเซตในมิติความเดือดร้อนอื่นๆ เพียงแค่ความถี่ของข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาก็ไม่มีความถี่เท่าที่ควร เช่น มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อย เพื่อยืนยันผลลัพธ์ในกลุ่มประชากรที่มากขึ้น ทุกภาคส่วนควรตระหนักถึงบทบาทของความเป็นแม่ทั้งในภาคการเกษตรและครัวเรือนมากกว่านี้ เพื่อเป็นประจักษ์พยานยืนยันผลกระทบเพิ่มเติมต่อการตั้งครรภ์และสุขภาพของทารกอย่างแท้จริง

อ้างอิงจาก

https://www.ehn.org/study-finds-link-between-glyphosate-exposure-and-pregnancy-length-2654466222/glyphosate-study-follows-several-others

https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-018-0367-0

http://www.thaipan.org/sites/default/files/conference2559/pesticide_conference_2559_1.8.pdf

รูปภาพจาก

ยาฆ่าแมลง หยุดได้หยุด ใช้เท่าที่จำเป็น

https://www.thaihealth.or.th/Content/33890-/%27หญิงท้อง/%27%20ในพื้นที่เกษตรกรรม%20มีสารตกค้างในร่างกายสูง.html