รมช.เกษตรและสหกรณ์สั่งระงับขึ้นทะเบียนเคมีเกษตร 4 ชนิด

รมช.เกษตรและสหกรณ์ สั่งกรมวิชาการเกษตร เปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชน มีส่วนร่วมเสนอความเห็น และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสารเคมีเพื่อการเกษตร พร้อมระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตรมีพิษร้ายแรง 4 ชนิด

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และเครือข่ายเตือนภัยเคมีกำจัดศัตรูพืช (ไทยแพน) เรียกร้องให้รัฐบาลระงับการนำเข้าสารเคมีเกษตรร้ายแรง และบางประเทศประกาศห้ามใช้ จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ คาร์โบฟูราน, เมธโทมิล, ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น เนื่องจากพบปัญหาสารเคมีเกษตรที่ตกค้างในพืชผัก และผลไม้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มักพบในข้าว มะเขือเทศ แตงโม และแตงกวา

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์ จึงสั่งระงับการพิจารณาขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตรดังกล่าว พร้อมกับอนุญาตให้ตัวแทนจากเครือข่ายภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลวิชาการ และตรวจสอบกระบวนการขึ้นทะเบียนสารเคมีเพื่อการเกษตร ก่อนเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานต่อไป

นายณัฐวุฒิ ได้สอบถามถึงปัญหาพืชผักส่งออกยังสหภาพยุโรปบางส่วน ถูกตรวจพบสารพิษตกค้างสูงเกินมาตรฐาน พร้อมกำชับผู้รับผิดชอบเพิ่มความกวดขัน และออกตรวจตราซ้ำในแปลงผัก และผลไม้ ที่เคยได้รับเครื่องมือว่าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยอาหารเพื่อการส่งออก (จีเอพี) รวมทั้งออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคสินค้าปลอดสารพิษโดยผ่านร้านคิวช็อป เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างจริงจัง