เวียดนามแบน คลอร์ไพริฟอส

นอกจากแบนพาราควอตไปเมื่อต้นปี 2560 แล้ว เวียดนามยังประกาศแบนคลอร์ไพริฟอสและฟิโปรนิลเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทสามารถนำเข้าและผลิตได้อีก 1 ปี และเกษตรกรใช้ได้อีกไม่เกิน 2 ปี นั่นคือมีช่วงเปลี่ยนผ่าน 2 ปีสำหรับเกษตรกร ไม่ต่างจากที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติและเสนอไว้เมื่อ 5 เม.ย. 60 แต่คณะกรรมการวัตถุอันตรายของไทยมีมติสวนทาง ไม่แบนคลอร์ไพริฟอสและไม่แบนพาราควอต …ทิ้งประเทศไทยให้จมปลักสารพิษ…

คลอร์ไพริฟอสเป็นสารพิษกำจัดแมลงที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศาลอุทธรณ์กลางของสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อให้ EPA แบนภายใน 60 วัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อสมองเด็กและทารก แม้ว่าจะเป็นการได้รับผ่านทางแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ คลอร์ไพริฟอสสามารถส่งผลระยะยาว (long-term effect) ในเด็กในการทำให้เกิดความเป็นพิษต่อสมอง ส่งผลกระทบทำให้การเรียนรู้ ความจำ ความคิด ทักษะพื้นฐานและอื่นๆ เป็นไปช้ากว่าพัฒนาการทั่วไปและอาจมีผลไปตลอดชีวิต 

ที่มา 
https://en.vietnamplus.vn/pesticide-products-with-chlorpyrifosethyl-fipronil-banned-in-vietnam/146529.vnp
https://www.nytimes.com/2018/08/09/us/politics/chlorpyrifos-pesticide-ban-epa-court.html