อียูลงมติแบน คลอร์ไฟรีฟอส มีผลกุมภาพันธ์ 2563

Commission ได้ลงมติแบนคลอร์ไพริฟอสแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ผลการลงมตินี้ไม่เกินความคาดหมาย เนื่องจากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา EFSA องค์การความปลอดภัยอาหารแห่งยุโรป (European Food Safety Authority) ได้ออกคำแถลงยืนยันว่า คลอร์ไพริฟอสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งนิยมใช้ในผักและผลไม้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการต่อระบบประสาทและสมองของเด็กแม้จะมีปริมาณน้อยที่สุดก็ตาม โดยมีหลักฐานยืนยันทั้งในสัตว์ทดลองและข้อมูลระบาดวิทยา อีกทั้งมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ (ชั้น 1B)

ทั้งนี้โดยสรุปว่า “ไม่สามารถกำหนดระดับการได้รับสารคลอร์ไพริฟอสที่ปลอดภัยได้ และไม่เข้าหลักเกณฑ์สำหรับการต่ออายุการใช้ได้อีก”

ในขณะที่ประเทศไทย คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธาน ได้ลงมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ให้เลื่อนการแบนออกไปอีก 6 เดือน โดยจะมีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อบริษัทที่จำหน่ายและร้านค้าจะสามารถระบายสต็อคไปสู่เกษตรกร เป็นการลดภาระของผู้ประกอบการ ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการวัตถุอันตรายเคยลงมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ให้แบนสารพิษนี้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ลิงค์ข่าว 

https://news.bloombergenvironment.com/environment-and-energy/eu-to-ban-chlorpyrifos-pesticide-starting-in-february