กลุ่มสิ่งแวดล้อม Green America ชี้นโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศของตนเองล้าหลังประเทศอื่นๆหลายก้าว

กลุ่มสิ่งแวดล้อม Green America ชี้นโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศของตนเองล้าหลังประเทศอื่นๆหลายก้าว เมื่อเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป บราซิล และแม้กระทั่งจีน

โดยมีจำนวนชนิดของสารเคมี 85 ชนิดที่ถูกแบนแล้วอย่างน้อย 1 ประเทศ ในกลุ่ม 3 ประเทศดังกล่าว แต่ยังคงมีการใช้อยู่ในสหรั

โดยเมื่อจำแนกมีสารเคมีมากถึง 72 ชนิดที่แบนในอียู 17 ชนิดในบราซิล และ 11 ชนิดในจีนที่ถูกแบน แต่ยังคงไม่มีการแบนในสหรัฐ ถ้าคิดเป็นปริมาณ สหรัฐยังคงใช้สารพิษกำจัดศัตรูพืชที่อียูแบนแล้วมากถึง 322 ล้านปอนด์ต่อปี ใช้สารพิษที่จีนแบนแล้ว 40 ล้านปอนด์ต่อปี และ 26 ล้านปอนด์ที่บราซิลเลิกใช้แล้ว

โดยมีจำนวนชนิดของสารเคมี 85 ชนิดที่ถูกแบนแล้วอย่างน้อย 1 ประเทศ ในกลุ่ม 3 ประเทศดังกล่าว แต่ยังคงมีการใช้อยู่ในสหรัฐ โดยเมื่อจำแนกรายละเอียดพบว่ามีสารเคมีมากถึง 72 ชนิดที่แบนในอียู 17 ชนิดในบราซิล และ 11 ชนิดในจีนที่ถูกแบน แต่ยังคงไม่มีการแบนในสหรัฐ

ถ้าคิดเป็นปริมาณ สหรัฐยังคงใช้สารพิษกำจัดศัตรูพืชที่อียูแบนแล้วมากถึง 322 ล้านปอนด์ต่อปี ใช้สารพิษที่จีนแบนแล้ว 40 ล้านปอนด์ต่อปี และ 26 ล้านปอนด์ต่อปีที่บราซิลเลิกใช้แล้ว เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าในยุคของทรัมป์ นโยบายของรัฐบาลสหรัฐถดถอยยิ่งไปกว่าในยุคก่อนหน้านั้น โดยการแต่งตั้งคนที่ใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กับบริษัทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชดำรงตำแหน่งสำคัญใน EPA และผู้บริหารในกระทรวงเกษตรฯสหรัฐ (USDA)

ประชาชนอเมริกันต้องพึ่งอำนาจศาล เป็นที่มาของการฟ้องร้องให้ EPA ต้องแบนคลอร์ไพริฟอส และการที่บริษัทไบเออร์-มอนซานโต้ ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสารไกลโฟเซต เป็นต้น

ลิงค์รายงานวิจัย The USA lags behind other agricultural nations in banning harmful pesticides ในวารสาร Environmental Health
ลิงค์ข่าว https://biologicaldiversity.org/w/news/press-releases/united-states-uses-85-pesticides-outlawed-in-other-countries-2019-06-06/email_view/
ลิงค์ข่าวกรีนอเมริกา https://www.greenamerica.org/blog/us-lags-pesticide-regulation