สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตราย 4 ชนิด และประเทศที่ยกเลิกการใช้ หรือไม่ขึ้นทะเบียน

ชื่อสารเคมี ชื่อการค้า ตัวอย่าง ประเทศที่ห้ามผลิต/ใช้ (แบน)

ตัวอย่าง ประเทศที่ไม่ขึ้นทะเบียน

คาร์โบฟูราน ฟูราดาน, เอ็กซตร้าฟูราน 3 จี,คูราแทร์, ค็อกโคได 3 จี สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป* จีน** จาไมก้า นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น
เมโทมิล แลนเนท, แลนน็อค, เอมิล, ทรีโทมิล สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฟินแลนด์ กัมพูชา

อินเดียห้ามใช้ส่วนผสม (formulation) Metyomyl 24% L และ Methomyl 12.5% L

สิงคโปร์ มาเลเซีย ทานซาเนีย บังคลาเทศ

ยูกานดา มอริเทเนีย เซาท์-อเมริกา เบอคิน่า-แฟซโซ่ คาเมอรูน เคป-เวอเด แชด แกมเบีย

ไดโครโตฟอส ไดครอน, ดีฟอส 33, ดรายรัน 33, ฮุยครอน สหภาพยุโรป ไต้หวัน อินเดีย* ปากีสถาน บังคลาเทศ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว มาดากาสก้า ทานซาเนีย ยูกานดา มอริเทเนีย เซาท์-อเมริกา เบอคิน่า-แฟซโซ่ คาเมอรูน เคป-เวอเด แชด แกมเบีย
อีพีเอ็น คูมิฟอส สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ไต้หวัน กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย อินเดีย* ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  แคนาดา  เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ ลาว  มาดากาสก้า ทานซาเนีย ยูกานดา มอริเทเนีย เซาท์-อเมริกา เบอคิน่า-แฟซโซ่ คาเมอรูน แชด  เคป-เวอเด แกมเบีย

*ปฏิเสธการขึ้นทะเบียน
** ไม่รับขึ้นทะเบียนเพิ่ม (phase out)
ณ วันที่ 3 เม.ย. 2555

สหภาพยุโรป

 • http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
 • อีพีเอ็น ไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียน EPN
 • คาร์โบฟูราน ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียน (ห้ามใช้ ผลิต หรือนำเข้า) เนื่องจากข้อมูลความปลอดภัยไม่เพียงพอ
 • ไดโครโตฟอส ไม่อนุญาตให้มีการนำเข้า ผลิต หรือใช้
 • เมโทมิล ไม่อนุญาตให้ใช้อยู่ช่วงหนึ่ง แต่หลังจากบริษัทยื่นข้อมูลเพิ่มเติมจึงมีการอนุญาตตั้งแต่ กันยายน 2552

 

สหราชอาณาจักร

 • คาร์โบฟูราน ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น ไม่อนุญาตให้ผลิต นำเข้า และใช้ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
 • เมโทมิล ไม่อนุญาตให้ใช้ https://secure.pesticides.gov.uk/pestreg/ProdSearch.asp

สหรัฐอเมริกา

 • สถานะของการขึ้นทะเบียน http://www.epa.gov/pesticides/reregistration/status.htm
 • คาร์โบฟูราน ไม่อนุญาตให้ใช้และห้ามให้มีการตกค้างใดๆ ทั้งสิ้นในผลผลิตทางการเกษตร แต่สามารถให้ผลิตเพื่อการส่งออกได้ สินค้านำเข้าบางชนิด เช่น ข้าว กล้วย อ้อย และกาแฟ สามารถมีการตกค้างได้ http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/carbofuran_ired_fs.htm
 • อีพีเอ็น ยกเลิกทะเบียนและห้ามใช้
 • ไดโครโตฟอส อนุญาตให้ใช้ แต่ปรับลดค่ามาตรฐานความปลอดภัยในกรณีมีการตกค้างของสารเคมีในพืชผล ในปี 2551
 • เมโทมิล อนุญาตให้ใช้ แต่กลุ่มอนุรักษ์นกอเมริกาได้เรียกร้องให้ หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ยกเลิกการใช้สารเคมีในองุ่น และผักผลไม้ชนิดอื่นๆ ต่อมาบริษัทดูปองท์ ผู้ผลิตหลักยินยอมยกเลิกการใช้ในองุ่น ปลายปี 2553

จีน

ออสเตรเลีย

 • บัญชีสารออกฤทธิ์ (สารเคมีกำจัดศัตรูพืช) http://www.apvma.gov.au/products/constituents/index.php
 • อีพีเอ็น และ ไดโครโตฟอส ไม่อยู่ในบัญชีอนุญาต

นิวซีแลนด์

 • บัญชีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช https://eatsafe.nzfsa.govt.nz/web/public/acvm-register
 • คาร์โบฟูราน ไดโครโตฟอส และ อีพีเอ็น ไม่อยู่ในบัญชีอนุญาตให้ใช้

แคนาดา

 • บัญชีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/pi-ip/index-eng.php
 • อีพีเอ็น และ ไดโครโตฟอส ไม่อยู่ในบัญชีอนุญาตให้ใช้

สิงคโปร์

มาเลเซีย

 • เมโทมิล ไดโครโตฟอส  และ อีพีเอ็น ไม่อยู่ในบัญชีอนุญาตให้ใช้ (เอกสารประกอบ)

อินโดนีเซีย 

 • บัญชีที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช http://www.fao.org/docrep/008/af340e/af340e0b.htm
 • อีพีเอ็น ไม่อนุญาตให้ใช้

เวียดนาม

 • บัญชีที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช http://www.spsvietnam.gov.vn/EnglishSPS/Pages/List%20of%20Pesticides.aspx
 • คาร์โบฟูราน และ เมโทมิล ต้องมีการใช้อย่างจำกัด
 • ไดโครโตฟอส และ อีพีเอ็น ไม่อยู่ในบัญชีอนุญาตให้ใช้

ลาว

พม่า

บังคลาเทศ

อินเดีย

ญี่ปุ่น

ไต้หวัน

ประเทศอื่นๆ