พลังท้องถิ่น ควบคุมสารพิษ กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมพัทลุง “หยุดฉีดยาฆ่าหญ้า”

“นายสุเมธ บุญยก” นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงที่ประกาศหยุดฉีดสารเคมีกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาล โดยปัจจุบันได้หันมาใช้การจ้างแรงงานแทน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนในเขตเทศบาล

“สันติชัย ชายเกตุ” ประธานกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมพัทลุง ซึ่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการของไทยแพนเพื่อเล่าให้ฟังปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารพิษกำจัดวัชพืชในชุมชนเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ยังได้ร่วมกับแขวงการทางพัทลุงหารือแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาฆ่าหญ้าในเขตทางหลวง โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา “นายสันติ วงศ์ยงศิลป์” ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุงได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงแล้วว่า แขวงการทางไม่มีนโยบายในการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในเขตทางหลวงแต่ประการใด โดยได้กำชับมิให้เจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าหญ้าโดยเด็ดขาด

นี่คือพลังของชุมชนในการจัดการปัญหาสารพิษกำจัดศัตรูพืชที่ควรได้รับการชื่นชม พลังท้องถิ่นจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประเทศไทยไม่ให้กลายเป็นแผ่นดินอาบยาพิษอีกต่อไป

ไทยแพนจะทำหนังสือขอบคุณทั้งสองหน่วยงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้านโยบายในระดับส่วนกลางที่มีความเห็นชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อไป