อียูกำหนดเป้าหมายลดการใช้สารพิษเกษตร 50% ภายในปี 2030

ในขณะที่กลุ่มคัดค้านการแบนสารพิษร้ายแรง เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นว่าประเทศไทยยังใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณน้อย และโจมตีนโยบายแบนและลดการใช้สารพิษร้ายแรง โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดแผนการเมื่อปีที่ผ่าน (2020) เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการเกษตรของสหภาพยุโรปให้มีความยั่งยืนและปลอดภัยยิ่งขึ้น แผนดังกล่าวมีเป้าหมายในการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลง 50% ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง 20% ในขณะที่จะเพิ่มส่วนแบ่งของการทำเกษตรอินทรีย์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมจาก 8% ให้เป็น 25% ภายในปี 2573 โลกกำลังเปลี่ยนแปลง และประเทศไทยไม่ควรถูกละทิ้งให้อยู่ข้างหลัง เพียงเพราะเชื่อข้อมูลของกลุ่มผลประโยชน์จากการค้าสารพิษและบริวารของพวกเขา

อ่านข่าวจาก Forbes