Slide 1
ต้องหนุนรัฐจับมือภาคประชาชนร่วมเตือนภัยระบบอาหารเทียบเท่ามาตรฐานอียู รับวัน Food Safety โลก
Slide 1

เสี่ยงทำให้เกิดเชื้อดื้อยาและเป็นอันตรายต่อประชาชนที่แพ้ยาปฏิชีวนะ

Slide 3
Previous
Next

ข่าวความเคลื่อนไหว