ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต่อรองไม่ได้

มื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน ที่ผ่านมา มีใครได้ไปเดินงานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน ที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดขึ้น ไทยแพนเองก็ได้ไปร่วมออกบูธเช่นกัน และมีผู้สนใจเข้ามาพูดคุยร่วมทำกิจกรรมกันมากมาย ทั้งการเจาะเลือดเพื่อหาระดับพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้าง นิทรรศการแสดงการพบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ไปจนถึงผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรูปที่มีรายงานจากในประเทศไทยและต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อหาทางออกและเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยในระดับครัวเรือนไปจนถึงนโยบาย ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้มีการยกเลิกสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง และสะท้อนเสียงของผู้บริโภคไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เลยอยากแบ่งปันบรรยากาศและเรื่องราวเหล่านี้ให้ทุกท่านด้วยค่ะ


โดยเฉพาะกิจกรรมตรวจพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือด ซึ่งไทยแพนได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบางโพที่ส่งทีมเจ้าหน้าที่มาช่วยตรวจเลือดตลอดทั้ง 5 วัน มีคนสนใจร่วมเจาะเลือด 612 คน ผลเลือดอยู่ในระดับ …

ปกติ 1 คน = 0.2%
ปลอดภัย 116 คน = 19.0%
มีความเสี่ยง 377 คน = 61.6%
ไม่ปลอดภัย 118 คน = 19.3%


นี่ชี้ให้เห็นว่าเรื่องพิษภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย และการจะแก้ปัญหานี้คงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เราทุกคนสามารถร่วมกันสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้